Verhalen doen groeien

De wereld bestaat uit atomen. En uit verhalen.

Een goed verhaal, op het juiste moment en de gepaste manier verteld, kan een verschil maken. Het kan inzicht geven, mensen inspireren en in beweging zetten. Het kan verlichten, opluchten, verbinden en gedrag beïnvloeden.

Wij, Lisa en Johan-Lou, zetten de kracht van verhalen in om mensen, teams en organisaties te doen groeien. Vandaar onze naam: ‘Verhalen doen groeien’. Hoe we dat doen?

We maken mensen verhaalkundiger.

Als je met verhalen iets wil bereiken, moet je weten hoe ze in elkaar zitten, hoe ze werken. Je hebt dus vakkennis nodig. En je moet oefenen. We werken daarbij op vier vlakken.

Storytelling

We geven workshops en trainingen. In de workshop ‘Storytelling met impact’ leer je bijvoorbeeld hoe je met een persoonlijk verhaal je punt maakt. In andere workshops gaan we dieper in op hoe je met verhalen mensen kunt beroeren, hoe je er dingen mee in beweging zet. En we geven net zo goed trainingen op maat voor wie een presentatie of interview verhalender wil aanpakken.

Storywriting

We schrijven ook verhalen voor mensen, voor merken, bedrijven en organisaties. Of we begeleiden hen in hun schrijfwerk. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we ook snel de redactie en de creatieve uitwerking op ons nemen.
klsjdajsdhaksjdhasj

Storycoaching

Mensen, bedrijven en organisaties kunnen ons ook gewoon vragen als storycoach.
Dan bekijken we samen met hen of wat ze willen vertellen wel écht een verhaal is en hoe ze via de principes van storytelling hun verhaal helder krijgen. Of we leren hen hoe je verhalen kan ontlokken om ze zelf in te zetten

Storychanging

Soms werkt een team of organisatie vanuit een verhaal dat zijn beste tijd heeft gehad. Moet het groter bekeken worden. Of is er gewoon nood aan een nieuw verhaal. Dan gaan wij samen op zoek naar een nieuw, ruimer verhaal.

Vakmanschap wordt meesterschap.

Kortom: we leren en assisteren mensen, teams en organisaties om op een professionele manier verhalen in te zetten. Zodat ze meester worden in dat vak. Want verhalen zijn te belangrijk en te krachtig om ze over te laten aan het toeval, goed geluk of onwetendheid.